Người làm công tác văn phòng phải nâng năng lực dự báo
Thứ 7, 09 Tháng 1 2010 22:31

Phát biểu tại Hội nghị công tác Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước toàn quốc sáng nay (8/1), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nói, những người làm công tác văn phòng phải nâng cao năng lực phân tích đánh giá, đưa ra dự báo.

>> Kiện toàn hệ thống văn phòng để Chính phủ gần dân hơn

Mô tả ảnh.
Ảnh: VNN
Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước trong ba năm 2007 - 2009, đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, đội ngũ làm công tác văn phòng phải từng bước chuyên sâu, chuyên nghiệp cao và kiến thức hiểu biết toàn diện, có đủ năng lực tham mưu, điều phối công việc, có khả năng sử dụng công nghệ cao.

Đây phải là cơ quan đi đầu trong cải cách hành chính với mục tiêu giải quyết công việc phải kịp thời, chính xác, hiệu quả, hiện đại; đi đầu trong công tác đấu tranh chống tiêu cực..

Mục tiêu thời gian tới của những người làm công tác văn phòng là nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu; đề xuất mở rộng phạm vi và đổi mới phương thức lấy ý kiến, huy động sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, cán bộ khoa học, cơ quan nghiên cứu... để các đề án được trình có tính khoa học và thực tiễn cao hơn.
                                                 (tin VNN)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: