Lãng phí công nghệ trong cải cách hành chính
Thứ 5, 14 Tháng 1 2010 21:48
Thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ quan, bộ ngành đã thực hiện việc chuyển công văn qua hộp thư điện tử (e-mail), cổng thông tin điện tử, trang điều hành tác nghiệp...
Việc làm này góp phần tiết kiệm thời gian cũng như kinh phí in ấn văn bản, bởi chỉ cần trang văn bản gốc được đưa lên mạng thì các cơ quan, tổ chức liên quan đều có thể tải về máy tính để xem hoặc thực hiện.
Song việc ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác hành chính vẫn còn một số hạn chế, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hiện nay, chưa có quy chế rõ ràng cho các loại văn bản nào được chuyển tải qua kênh thông tin trên mạng; bên cạnh đó là tính pháp lý của các văn bản này chưa được xác định do thiếu chữ ký của lãnh đạo, dấu đỏ để thực thi nhiệm vụ công tác...
Vì vậy, hiện nay tại không ít cơ quan, đơn vị vẫn tồn tại song song hai hình thức nhận và chuyển công văn là qua mạng Internet và qua đường bưu điện như trước nay. Việc này góp phần tạo nên một sự lãng phí không đáng có trong công tác cải cách hành chính.
Theo một đánh giá của Bộ Thông tin - Truyền thông, tỷ lệ cán bộ, công chức có hộp thư điện tử và thường xuyên sử dụng trong công việc còn thấp. Nhiều vị lãnh đạo chưa sử dụng thư điện tử trong công tác quản lý, điều hành. Đây cũng là một sự cản trở vô hình làm cho việc triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước còn trì trệ.
Bên cạnh đó, không ít cơ quan nhà nước bỏ kinh phí lớn và thời gian cho việc xây dựng cổng thông tin điện tử nhưng cổng này chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi không được cập nhật thông tin thường xuyên hoặc bỏ dở giữa chừng không thực hiện tiếp. Điều này đã gây nên một sự lãng phí vô cùng lớn.
Chính vì vậy, để thực hiện tốt chủ trương ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải đi đầu trong việc sử dụng cũng như chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc ứng dụng này tại cơ quan, đơn vị mình./.
                                                                    (Theo CCHCNN)
 
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: