Kiến nghị bãi bỏ 146 thủ tục hành chính
Thứ 7, 03 Tháng 4 2010 16:24
        Ngày 2-4, UBND TP Hà Nội cho biết, đến hết tháng 3-2010, Hà Nội đã rà soát được 1.816 thủ tục hành chính.

       Trong đó, kiến nghị giữ nguyên 524 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 1.101 thủ tục; bãi bỏ/huỷ bỏ 146 thủ tục; kiến nghị thay thế 45 thủ tục. Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC là 71,2%. Đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP, tổng số lượng sửa đổi bổ sung là 163 thủ tục; thay thế: 27 thủ tục, kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ: 27 thủ tục. Đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP Hà Nội kiến nghị sửa đổi 938 thủ tục; bãi bỏ, hủy bỏ 119 thủ tục và thay thế 18 thủ tục.

        Cùng với đó, Sở KH-ĐT Hà Nội đề nghị định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đồng nhất đối với các TTHC liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp là 200.000 đồng.

Theo: T.Nam(ANTĐ)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: