Chậm nhất đến 31-12-2008 phải hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức năm 2008
Thứ 2, 08 Tháng 12 2008 15:37
 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình vừa ký văn bản gửi các bộ ngành trung ương và các địa phương trong cả nước về hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức năm 2008.
 


Theo đó, tất cả cán bộ, công chức nằm trong đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 85/2008/QĐ-TTg ngày 3-7-2008 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và chịu sự theo dõi, quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành và các địa phương trong cả nước khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn này và hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc cấp mình chậm nhất là ngày 31-12-2008.

(Bộ nội vụ)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: