Việt Nam là hình mẫu của thế giới
Chủ Nhật, 20 Tháng 2 2011 22:31
        Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) đánh giá Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong quản trị công, nâng cao chất lượng thể chế, kích thích năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bình đẳng.

 

Cải cách hành chính mang lại nhiều lợi ích cho người dân

 

       OECD cho rằng rất ít quốc gia thực hiện được chương trình cải cách quy mô như Đề án 30 của Việt Nam, và đánh giá đây là mô hình mẫu cho các nước có thu nhập bình quân đầu người tương tự tham khảo.

       Sau khi Đề án kết thúc giai đoạn rà soát tháng 12 năm 2010, Chính phủ đã ban hành 25 nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của 24 bộ, ngành, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 88%. Các nghị quyết này sau khi được thực thi sẽ giúp cắt giảm hơn 37% chi phí tuân thủ TTHC cho doanh nghiệp và người dân, tương ứng gần 33.000 tỷ đồng/ năm.

       Theo ông Nguyễn Xuân Phúc - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tập hợp bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC áp dụng tại bốn cấp chính quyền với hơn 5.400 TTHC, 9.000 văn bản quy định. Đồng thời, Đề án 30 đã góp phần thu gọn 10.000 bộ thủ tục cấp xã, 700 bộ thủ tục cấp huyện xuống còn 63 bộ TTHC cấp xã, huyện để áp dụng tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho biết: “Cải cách hành chính thực chất là cắt bỏ những quyền lợi không cần thiết trong công tác điều hành, gây nhũng nhiễu với dân. Đây là cuộc đấu tranh mang tính cách mạng, có ý nghĩa kinh tế, chính trị to lớn”.  Phó Thủ tướng cho rằng, cải cách hành chính là khâu quan trọng, đột phá để đưa đất nước tiến lên, trong thời gian tới phải làm tốt hơn nữa.

       Trong sáng qua 19-2, Văn phòng Chính phủ chính thức ra mắt Cục kiểm soát thủ tục hành chính nhằm duy trì kết quả cải cách TTHC. Đơn vị này hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ vai trò trung tâm kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi cả nước. 

Ngân Tuyền (ANTĐ)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: