Cấp Chứng Minh Nhân Dân
Thứ 2, 04 Tháng 8 2008 17:00

     Thực hiện theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ quy định về cấp phát CMND và Thông tư số 04/1999/TT-BCA (C13)ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP.

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CMND: công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên thường trú tại tỉnh Bình Thuận.

Những công dân đã được cấp CMND được đổi lại CMND trong các trường hợp sau:

 • Giấy CMND quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

 • Giấy CMND rách, nát, không rõ ảnh, chữ, số ghi trên CMND.

 • Đã được phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.

 • Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh.

 • Người được cấp chứng minh nay có thay đổi về đặc điểm nhân dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác.

 • Bị mất CMND.

NHỮNG NGƯỜI TẠM THỜI CHƯA ĐƯỢC CẤP CMND:

 • Người đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại giam, nhà tạm giữ.

 • Người đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam.

 • Người đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

 • Người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng điều khiển được hành vi dân sự của mình.

THỦ TỤC GIẤY TỜ ĐỀ NGHỊ CẤP CMND BAO GỒM:

 • Đơn đề nghị cấp giấy CMND ( mẫu CM3 ).

 • Sổ hộ khẩu.

   * Trường hợp điều chỉnh sai lệch về tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh, chữ đệm, tên cha, tên mẹ, đơn dán ảnh có xác nhận của Công an, xã, phường, thị trấn và Công an huyện, thị xã, thành phố.

   * Hồ sơ nộp tại phòng PC13 Công an tỉnh, số 63 đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào các ngày thứ 3, 5, 6 trong tuần.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRẢ KẾT QUẢ:

   - Thời gian giao trả CMND vào các ngày thứ 2, 4, 7 trong tuần.

 • Đối với trường hợp cấp đổi trong tỉnh là 5 ngày làm việc;

 • Cấp mới từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi và cấp đổi tỉnh ngoài là 10 ngày làm việc;

 • Đổi CMND có sai lệch họ, tên, chữ lót, ngày, tháng, năm sinh là 15 ngày làm việc;

 • Trường hợp mất xin cấp lại, đổi CMND không rõ số và những người cấp lần đầu trên 18 tuổi là 30 ngày làm việc.

LỆ PHÍ CẤP CMND:

   Thực hiện theo Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 6/6/2008 của UBND tỉnh.

 • Trường hợp cấp mới, cấp đổi CMND do hết hạn sử dụng (15 năm) không thu lệ phí, chỉ thu tiền ảnh 3.000 đồng.

 • Trường hợp cấp lại, đổi CMND do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong CMND, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi tỉnh:

   - Lệ phí 6.000 đồng và 3.000 đồng tiền ảnh đối với các phường thuộc thành phố Phan Thiết;

   - Lệ phí 3.000 đồng và 3.000 đồng tiền ảnh đối với các xã, phường còn lại.

   - Riêng công dân các xã vùng cao, các trường hợp là bố. mẹ vợ, chồng của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh được miễn thu lệ phí, chỉ thu tiền ảnh 3.000 đồng.