Tìm kiếm

Liên Kết Website


Văn bản hết hiệu lực
Thứ 4, 01 Tháng 7 2009 22:17

          1. Quyết định số 1922/2006/QĐ-BCA(C11) về việc Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động về tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành.

 

          2. Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công An ban hành.

 

          3. Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 về việc hướng dẫn cấp và quản lý phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB thuộc khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào nội địa Việt Nam do Bộ Công an ban hành.

 

          4. Thông tư số 12/2008/TT-BCA về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành để sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

          5. Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. (thay thế bằng Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/7/2009, ngày hết hiệu lực xem TT số 13/2009/TT-BGTVT..