Tìm kiếm

Liên Kết Website


SƠ KẾT 5 NĂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG CÔNG AN VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH
Thứ 4, 04 Tháng 12 2019 11:11

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vừa qua, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an và UBMTTQ Việt Nam tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2018.


Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; lực lượng Công an đã đóng vai trò quan trọng, nòng cốt, tích cực trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ  giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai nhiều giải pháp về bảo vệ an ninh, trật tự; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có những chuyển biển tích cực, góp phần phòng ngừa phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cụ thể: Qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng  Công an nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nhiều lĩnh vực, bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tế diễn biến tình hình địa phương. Nội dung tuyên truyền được đổi mới, đa dạng về hình thức, nội dung, biện pháp tiến hành. Qua 5 năm triển khai, đã phối hợp tổ chức 315 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ; thu hút trên 70.000 lượt cán bộ, cốt cán tham dự; biên soạn, in ấn,  phát trên 200.000 tờ rơi; 1200 áp phích và 3.000m2 băng rôn, tuyên truyền về tác hại của ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến địa phương, biên soạn 50 trang tài liệu tuyên truyền, 50 phóng sự chuyên đề; phát 1.250 tin trên chuyên mục phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc”, chương trình truyền hình “An ninh Bình Thuận”; cộng tác đưa trên 1.125 tin, bài đăng tải trên báo Bình Thuận, báo CAND, bản tin phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh; 1.435 tin, bài trên trang điện tử Công an tỉnh và bản tin của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Có thể nói, qua 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai và thực hiện khá nghiêm túc, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động các cấp hội, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, đã kiềm chế và làm giảm được hoạt động của một số loại tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm được triển khai quyết liệt góp phần thực hiện tiêu chí “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Tuy nhiên; trước diễn biến tình hình an ninh, trật tự trong nước, địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá với âm mưu, thủ đoạn tinh vi, manh động; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn phức tạp, nhất là số người nghiện ma túy còn tăng chưa được kiềm chế. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngày càng nặng nề; đòi hỏi các cấp, các ngành phát huy mạnh mẽ hơn nữa công tác phối hợp của các các ban, ngành, tổ chức chính trị và toàn dân tham gia xây dựng, nâng chất lượng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự lan tỏa, có chiều sâu, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Hội nghị đã thảo luận thống nhất từ nay đến cuối năm, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt vai trò trách nhiệm đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo; phối hợp chặt  chẽ với Mặt Trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tham gia hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019./.

An ninh Bình Thuận

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: