Tìm kiếm

Liên Kết Website


Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phú Nhuận (Trần Văn Lương, tức Năm Lương), nguyên Trưởng Ban An ninh Bình Thuận
Thứ 6, 08 Tháng 6 2018 13:36

Tháng 5/1945, đồng chí Trần Văn Lương giác ngộ cách mạng từ đồng chí  Nguyễn Sắc Kim và tham gia cách mạng tại địa phương. Từ tháng 9/1949, đồng chí tham gia lực lượng công an tại Công an Hàm Thuận và sau đó là chính trị viên của trung đội công an xung phong do Ty Công an trực tiếp chỉ đạo, Phó trưởng Ban phản gián của Ty Công an Bình Thuận. Từ tháng 7/1952, đồng chí được cử làm Phó trưởng Công an huyện và sau được đề bạt giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Tân.

 

 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, đồng chí được cử đi tập kết ở miền Bắc đến tháng 01/1960 đồng chí trở về Bình Thuận và được phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban giao liên Tỉnh ủy Bình Thuận, phụ trách bộ phận sản xuất tự túc của Tỉnh ủy. Ngày 01/7/1962, tại cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận triệu tập đã thành lập Ban An ninh Bình Thuận và đồng chí Trần Văn Lương (tức Năm Lương) được cử làm Phó trưởng ban. Năm 1965, đồng chí là Tỉnh ủy viên; đến năm 1970, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, đồng chí là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng ban An ninh Bình Thuận.

Trong quá trình hoạt động cách mạng và giữ vai trò lãnh đạo Ban An ninh Bình Thuận, đồng chí đã dành tâm huyết chỉ đạo các mặt công tác an ninh gắn với công tác xây dựng và phát triển lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng tại Bình Thuận góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Nổi bật là đã chỉ đạo và tổ chức cho mạng lưới an ninh phối hợp cùng các lực lượng phát động quần chúng phá banh hàng loạt ấp chiến lược để vùng giải phóng, căn cứ ngày càng mở rộng; tổ chức có hiệu quả phong trào diệt ác, phá kèm, đánh diệt và truy bắt hàng loạt tề điệp đầu sỏ...Đặc biệt, trong giai đoạn đế quốc Mỹ tiến hành “Chiến tranh cục bộ” ở Việt Nam, đồng chí Trần Văn Lương đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp Ban điệp báo An ninh khu VI đề ra kế hoạch, phương thức xây dựng mạng lưới cơ sở phát triển nội tuyến vào các mục tiêu quan trọng của địch. Từ đó, An ninh Bình Thuận đã thường xuyên nắm được địch và kịp thời đối phó, đánh trả với nhiều âm mưu thâm độc của chúng, đồng thời đề ra các biện pháp phòng ngừa, truy quét để chủ động, hạn chế được sự tấn công của địch.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí đã quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, phát động giác ngộ quần chúng, dựa vào quần chúng, thấm nhuần quan điểm tự lực, tự cường và anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ tại chiến trường Bình Thuận. Đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng tại chỗ, trực tiếp lãnh đạo lực lượng an ninh Bình Thuận triển khai các mặt công tác an ninh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng tại địa phương, cùng quân và dân Bình Thuận góp phần đánh bại “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ - Ngụy, chống âm mưu bình định của địch trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đấu tranh chống lấn chiếm, phục vụ phát triển chiến đấu giải phóng quê hương. Bên cạnh đó, đồng chí đã dành nhiều tâm huyết trong công tác xây dựng tổ chức và cán bộ, trực tiếp đào tạo và lãnh đạo nhiều thế hệ cán bộ an ninh vượt qua những khó khăn, thử thách trước sự khắc nghiệt của chiến trường khu VI để cùng lực lượng An ninh Bình Thuận lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí, Đảng, Nhà nước, Ngành Công an đã trao tặng cho đồng chí những phần thưởng, danh hiệu cao quý gồm: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Đặc biệt, ngày 26/01/2018, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần  Văn Lương.

CTCT

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: