Tìm kiếm

Liên Kết Website


Triển khai Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”
Thứ 5, 02 Tháng 8 2018 15:42

Giám đốc Công an tỉnh vừa chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, giai đoạn 2018 – 2023.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh cho biết: Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế qua thực hiện phong trào trong giai đoạn trước đây; điểm nhấn và trọng tâm của việc triển khai học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND của Công an tỉnh Bình Thuận theo Chỉ thị 04 của Bộ Công an là hướng tới việc phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được biết, ngoài việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai tại đơn vị cơ sở; Giám đốc Công an tỉnh đã giao đơn vị chức năng nghiên cứu, đưa chuyên đề này vào chương trình giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng, huấn luyện do Công an tỉnh tổ chức. Hàng năm, Công an tỉnh sẽ sơ kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc vào dịp kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND ./.

T.LONG

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: