Tìm kiếm

Liên Kết Website


Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử Chương I (7/1980 - 12/1980)
Thứ 4, 22 Tháng 7 2009 22:16

7/1980

Khám phá vụ án phản động "Đảng nhân dân Việt Nam, mặt trận phục quốc nhân quyền Việt Nam".

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử Chương I (1/1980 - 7/1980)
Thứ 4, 22 Tháng 7 2009 22:09
1/1980
Phá vụ án Vũ Ngọc Đăng và đồng bọn tổ chức vượt biển
Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (9/1979 - 12/1979)
Thứ 6, 17 Tháng 7 2009 22:01

9/1979

Tổ chức phát động quần chúng truy quét bọn phản động có vũ trang ở Tân Minh- Hàm Tân

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (01/1979 - 7/1979)
Thứ 6, 17 Tháng 7 2009 21:49

1/1979

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ty công an lần thứ hai

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (10/1978 - 11/1978)
Thứ 6, 17 Tháng 7 2009 21:37

10/1978

Phá vỡ tổ chức phản động" Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia giải phóng Việt Nam"

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (1/1978 - 7/1978)
Thứ 6, 17 Tháng 7 2009 21:17

Đầu năm 1978

Ty Công an Thuận Hải đón nhận cờ luân lưu đơn vị thi đua xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (Từ 7.1977 – 12.1977)
Thứ 5, 18 Tháng 6 2009 21:52

7/1977 Phát hiện hoạt động của Fulro và tàn quân

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (Từ 18.1 - 4.1977)
Thứ 5, 18 Tháng 6 2009 21:36

18/1/1977 Phá vỡ tổ chức: "Mặt trận phục quốc cứu nguy dân tộc"

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (Từ 1.1976 - 20.12.1976)
Thứ 5, 18 Tháng 6 2009 21:14
 

 01/1976 Thành lập Ty Công an Thuận Hải

          Thi hành Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc bỏ khu hợp tỉnh, ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy được sáp nhập thành tỉnh mới lấy tên là Thuận Hải và bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/1976.

Chi tiết
 
Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (Từ 29.3 - 12.1975)
Thứ 5, 18 Tháng 6 2009 17:32

29/3/1975 Trung ương cục mở Hội nghị 15 và ra Nghị quyết đặc biệt chỉ đạo công tác giải phóng miền Nam và tiếp thu quản lý vùng mới giải phóng


Chi tiết
 
« Bắt đầuPrev12NextCuối »