Tìm kiếm

Liên Kết Website


Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh Bình Thuận.
Chủ Nhật, 08 Tháng 6 2014 09:27

Thực hiện Quyết định 1174/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Công an tỉnh xin thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh Bình Thuận:

STT

Họ và tên, chức vụ

Người phát ngôn

Số điện thoại

1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân

Giám đốc Công an tỉnh

Người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Thuận

0913883297

2

Thượng tá Nguyễn Văn Nhiều

Chánh Văn phòng Công an tỉnh

Người được ủy quyền phát ngôn của Công an tỉnh Bình Thuận

0913681095

Trung tâm Chỉ Huy, Trung tâm Báo chí CA tỉnh

 

Thế Nam

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: