Tìm kiếm

Liên Kết Website


HƯỚNG DẪN Sơ tuyển tuyển sinh Công an nhân dân hệ chính quy năm 2015
Thứ 4, 11 Tháng 3 2015 08:29

HƯỚNG DẪN

Sơ tuyển tuyển sinh Công an nhân dân hệ chính quy năm 2015

Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND và công văn số 10936/X11-X14 ngày 21/11/2011 của Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) hướng dẫn thực hiện Thông tư số 71/2011/TT-BCA.

Thực hiện công văn số 1157/X11-X14 ngày 02/02/2015 của Tổng cục Chính trị CAND về việc triển khai công tác sơ tuyển tuyển sinh vào các trường CAND năm 2015, Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG :

1. Tuyển sinh CAND phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định. Thực hiện chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công bằng; chống sách nhiễu, cửa quyền, cấm mọi hành vi cản trở, gây khó khăn cho người đăng ký sơ tuyển vào các trường CAND. Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực trong công tác tuyển sinh.

2. Thí sinh có hộ khẩu ở địa phương nào thì đăng ký sơ tuyển ở Công an địa phương đó. Không hạn chế tỷ lệ nữ có nguyện vọng đăng ký sơ tuyển, xét tuyển vào các trường CAND nhưng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện sơ tuyển theo quy định của Bộ Công an (Bộ Công an ban hành chỉ tiêu tuyển nữ riêng vào từng trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo từng nhóm ngành với tỷ lệ từ 10% đến 15%).

3. Các trường hợp thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên tuyển thẳng vào các trường Đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định.

 

II. QUY ĐỊNH SƠ TUYỂN TUYỂN SINH CAND:

1. Đối tượng, độ tuổi đăng ký:

- Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi). Không giải quyết cho những trường hợp đang trong thời gian xem xét để xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật (12 tháng).

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND đủ 18 tháng trở lên (nhập ngũ đợt 2 năm 2012 và đợt 1, đợt 2 năm 2013) có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cho đi dự thi.

- Công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân đã xuất ngũ (không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ) không quy định độ tuổi.

- Học sinh phổ thông (gồm những người đã tốt nghiệp các năm trước) không quá 20 tuổi, riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi), có gia đình (cha, mẹ) đăng ký hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Bình Thuận.

 

2. Điều kiện đăng ký:

2.1. Về tiêu chuẩn học lực:

- Đối với học sinh phổ thông, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ, nếu đang học THPT thì lấy điểm tổng kết học kỳ 1 lớp 12 (không quy định điểm tổng kết từng môn học). Không sơ tuyển học sinh lưu ban từ 01 năm trở lên trong các năm học THPT và tương đương.

- Đối với chiến sĩ đang PVCTH, hoàn thành PVCTH trong CAND; Hoàn thành nghĩa vụ quân sự: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT.

2.2. Tiêu chuẩn sức khỏe:

- Về thị lực: Tiếp tục chiếu cố các đối tượng bị cận thị được bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc bệnh viện chuyên khoa về mắt kết luận có khả năng chữa trị để loại những trường hợp có dị tật, không có khả năng chữa trị và phải cam kết chữa trị khi sơ tuyển vào các trường CAND. Trường hợp trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định (tổng thị lực 2 mắt đạt 19/20 trở lên) trước khi nhập học.

- Không dị hình, dị dạng; không xăm trổ mình; không nghiện ma túy; không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối.

- Về chiều cao:

+ Đối với Nam: cao từ 1,64m đến 1,80m và cân nặng từ 48kg đến 75kg.

+ Đối với Nữ: cao từ 1,58m đến 1,75m và cân nặng từ 45kg đến 60kg.

+ Riêng học sinh thuộc vùng khu vực 1 (theo quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới tính được hạ thấp 02cm về chiều cao và 02kg về cân nặng. Riêng chiến sĩ đang phục vụ hoặc đã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 giữa Bộ Công an và Bộ y tế hướng dẫn khám sức khoẻ để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND (cao từ 1,62-1,80m, nặng từ 47-75kg).

2.3. Về tiêu chuẩn đạo đức và phẩm chất chính trị:

- Về tiêu chuẩn đạo đức: Trong những năm học phổ thông đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá trở lên theo kết luận tại học bạ, nếu đang học THPT thì lấy kết quả hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12.

- Về phẩm chất chính trị: Là Đảng viên ĐCSVN hoặc Đoàn viên ĐTNCS HCM. Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15/8/2012 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

* Đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sĩ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự xét phẩm chất đạo đức, kết quả rèn luyện trong các năm phục vụ tại ngũ (không xét hạnh kiểm các năm học THPT) đảm bảo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, không bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

 

3. Thời gian, địa điểm đăng ký sơ tuyển:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/3/2015 đến hết ngày 25/3/2015.

- Thời gian sơ tuyển: Từ ngày 26/3/2015 đến hết ngày 10/4/2015 (lịch cụ thể thông báo sau).

- Địa điểm: Tại Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú; CBCS trong biên chế, chiến sĩ PVCTH trong CAND đăng ký sơ tuyển dự thi tại đơn vị mình đang công tác.

- Lệ phí sơ tuyển: 100.000đ/người.

 

III. ĐĂNG KÝ DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA:

1. Quy định đăng ký dự kỳ thi THPT:

- Năm 2015, các trường CAND không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký và dự kỳ thi THPT quốc gia các môn thi phù hợp theo khối xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn cho người có nguyện vọng dự tuyển vào các trường CAND đăng ký, dự thi THPT quốc gia như sau:

+ Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đăng ký theo hướng dẫn của trường THPT nơi đang học.

+ Người đã tốt nghiệp THPT (gồm học sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước, chiến sĩ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự) đăng ký dự thi theo hộ khẩu thường trú tại các điểm tiếp nhận đăng ký dự thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Cán bộ CAND, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND đăng ký dự thi theo nơi đóng quân của cơ quan, đơn vị.

* Chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND có nguyện vọng chuyển chuyên nghiệp phải đăng ký, dự kỳ thi THPT quốc gia lấy điểm làm căn cứ xét tuyển theo quy định.

 

2. Hồ sơ, lệ phí đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia:

Hồ sơ, lệ phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

IV. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG CAND:

1. Quy định xét tuyển:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào một trường và một khối của một ngành đào tạo (nếu trường tuyển sinh có nhiều ngành); Chỉ được đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường cao đẳng và 01 trường trung cấp CAND theo quy định phân luồng tuyển sinh, cụ thể như sau:

+ Xét tuyển vào các ngành đào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Khối A (Toán, Lý, Hoá); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

+ Xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

+ Xét tuyển vào ngành Luật: Khối A (Toán, Lý, Hoá); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

+ Xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông: Khối A (Toán, Lý, Hoá); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh).

+ Xét tuyển vào ngành đào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Khối A (Toán, Lý, Hoá).

+ Xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc: Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh); trong đó môn tiếng Anh là môn chính.

 

2.  Hồ sơ đăng ký sơ tuyển, xét tuyển gồm:

+ Lý lịch tự khai theo mẫu của Bộ Công an (dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có đóng dấu giáp lai).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường CAND (theo mẫu của BCA).

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Bản Photocopy học bạ, bằng tốt nghiệp (có công chứng).

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Photocopy sổ hộ khẩu (có công chứng).

+ Giấy khám sức khoẻ (do Công an tỉnh tổ chức khám tuyển).

+ 10 tấm ảnh 4x6 (do Công an huyện chụp)

+ Giấy chứng nhận sơ tuyển (theo mẫu của Bộ Công an).

+ Giấy chứng nhận là Đảng viên hoặc Đoàn viên.

+ Quyết định xuất ngũ (đối với chiến sĩ hoàn thành PVCTH trong CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự).

* Hướng dẫn phân vùng và luồng xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp CAND, lệ phí xét tuyển và hồ sơ tuyển sinh Công an tỉnh sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Chính trị CAND.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Công an các huyện, thị xã, thành phố, PC65, PC66, PC81, PC81B:

Triển khai công tác sơ tuyển theo các bước sau:

- Thông báo Hướng dẫn tuyển sinh của Công an tỉnh để các đối tượng dự thi biết. Riêng đối với Công an các địa phương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi văn bản thông báo đến UBND cấp xã, phường, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn, niêm yết công khai tại nơi tiếp dân của cơ quan để thí sinh biết, đăng ký.

- Trong thời gian thí sinh đăng ký sơ tuyển (10/3/2015 đến 25/3/2015) phải phân công cán bộ trợ lý tổ chức trực tại cơ quan để tiếp nhận, hướng dẫn và thẩm định thủ tục hồ sơ của thí sinh đăng ký. Kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn quy định như: học lực, hạnh kiểm, thể lực, tiêu chuẩn chính trị, đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong CMND với các giấy tờ khác; kiểm tra sơ bộ chiều cao, cân nặng, học bạ, hộ khẩu. Các trường hợp đủ điều kiện theo quy định mới đưa vào danh sách đăng ký sơ tuyển.

- Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (thu phí theo giá thị trường tại địa bàn), dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, lý lịch tự khai, phiếu đăng ký xét tuyển, dán ảnh vào giấy chứng nhận sơ tuyển và chuyển cho Phòng TCCB để đóng dấu giáp lai của Công an tỉnh.

- Phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe của Công an tỉnh để tiến hành khám sơ tuyển cho thí sinh đăng ký theo kế hoạch.

- Hướng dẫn cho thí sinh đăng ký sơ tuyển tự khai lý lịch cụ thể, chính xác, có cam đoan của gia đình thí sinh và hướng dẫn đăng ký dự thi THPT theo đúng quy định.

- Những trường hợp đạt yêu cầu về sơ tuyển, thì tiến hành nghiên cứu hồ sơ lý lịch và gửi văn bản đề nghị thẩm tra đối với thân nhân thí sinh đang sinh sống ở ngoài tỉnh và gửi phiếu yêu cầu điều tra người (đối với các thân nhân thuộc diện thẩm tra) tại phòng Hồ sơ Công an tỉnh nơi đối tượng thẩm tra có quá trình sinh sống  đồng thời tiến hành sao trích hồ sơ (nếu có). Tiến hành thẩm tra xác minh lý lịch của thí sinh đăng ký sơ tuyển theo Hướng dẫn số 1747/X11-X13 ngày 27/02/2013 của Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND).

- Đối với những thí sinh trúng tuyển vào các trường CAND tiến hành thẩm tra lý lịch theo Thông tư 20/2009/TT-BCA ngày 10/04/2009 và Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15/8/2012 của Bộ Công an.

- Tạo điều kiện và bố trí, sắp xếp thời gian cho số công dân phục vụ có thời hạn được đăng ký dự thi nghỉ ôn thi 06 tuần trước khi dự thi.

 

2. Phòng PX13 có trách nhiệm :

- Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương thông báo và triển khai hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2015 để thí sinh biết đăng ký dự thi.

-Tham mưu thành lập Hội đồng khám sức khoẻ thí sinh đăng ký sơ tuyển và cử cán bộ tham gia Hội đồng.

- Tiếp nhận các khoản lệ phí tuyển sinh, hồ sơ đăng ký sơ tuyển, xét tuyển do Công an các đơn vị địa phương giao nộp, tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký, báo cáo Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh xét duyệt và chuyển về các trường Công an nhân dân đúng thời gian quy định.

Sau khi Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2015, nếu có nội dung mới thì Công an tỉnh sẽ hướng dẫn bổ sung. Quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Công an tỉnh (qua PX13) để xem xét giải quyết./.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: