Tìm kiếm

Liên Kết Website


Tiêu Điểm
Sơ kết hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình
Thứ 5, 26 Tháng 11 2020 19:31

Nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Sáng ngày 26/11/2020, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phan Thanh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

Chi tiết
 
Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” "2016 – 2020" và Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” "2017 – 2020" và 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận, "2011 - 2020"
Thứ 4, 18 Tháng 11 2020 19:39

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 18/11/2020, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020; Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020 gắn với tổng kết 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận, giai đoạn 2011 – 2020. Đồng chí Đại tá Trần Văn Mười – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Chi tiết
 
Đảng bộ Công an tỉnh : HIỆU QUẢ CỦA NHỮNG NGHỊ QUYẾT XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN
Thứ 5, 20 Tháng 8 2020 13:52

Xác định công tác cán bộ là công tác then chốt của then chốt, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, ngày 15/3/2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15 về công tác tác bộ trong tình hình mới, trong đó, đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Đồng thời, Công an tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 575 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 15 của Đảng ủy Công an tỉnh. Nói về mục tiêu của việc triển khai Nghị quyết 15 của Đảng ủy Công an tỉnh.


Chỉ tính từ tháng 3/2019 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành hơn 30 Kết luận về công tác cán bộ nhằm củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo các kế hoạch, nghị quyết đã đề ra; đã điều động, sắp xếp, bố trí đối với 11 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện; 11 Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện; bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm 14 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện; 22 Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện; bố trí 156 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Đội thuộc phòng theo mô hình tổ chức mới… Điều này cho thấy sự quyết liệt, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban giám đốc và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đề án 106 của Bộ Công an về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Công an tỉnh thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Công an tỉnh đã triển khai tinh gọn đầu mối các phòng, các đội để bộ máy tinh gọn hơn và hoạt động hiệu quả hơn.

Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tham mưu xây dựng Đề án của UBND tỉnh về “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020-2025. Đến nay, đã có 206 Công an chính quy bố trí ở 93/93 xã trong toàn tỉnh, gồm: 93 Trưởng Công an xã, 65 Phó trưởng Công an xã và 48 Công an viên thường trực; hiện nay, cơ bản đi vào hoạt động ổn định, lực lượng Công an gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề tại cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị Công an toàn tỉnh đúng quan điểm “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; ưu tiên tăng cường cán bộ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu tại cơ sở, trong đó tiếp tục tăng cường Công an chính quy về xã, phấn đấu đến cuối năm 2020, mỗi xã có 5 Công an chính quy, đảm nhiệm đủ 3 chức danh là Trưởng Công an, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực, để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Bình Thuận nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Thực hiện: Thu Hà

 

 

 
Công an Bình Thuận Phát huy truyền thống vẻ vang.
Thứ 5, 20 Tháng 8 2020 13:35

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, lực lượng Công an Bình Thuận đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân

Chi tiết
 
Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)
Thứ 4, 27 Tháng 5 2020 09:07

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó, khích lệ và phát huy ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ lực lượng Công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chi tiết
 
MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG NHỮNG NĂM QUA
Thứ 6, 15 Tháng 5 2020 07:54

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sủa đổi bổ sung vào năm 2001, 2013 và có hiệu lực ngày 01/01/2014) ghi nhận.

Chi tiết
 
THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ CỦA BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
Thứ 3, 12 Tháng 5 2020 07:46

1. Nội dung: Thẩm định, định giá 08 xe ô tô của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bị cháy, hư hỏng tại Bình Thuận.

2. Thành phần và nội dung yêu cầu đơn vị thẩm định, định giá tài sản có đủ năng lực, tiêu chuẩn, như sau:

- Đơn vị tham gia phải đủ tư cách pháp nhân được Bộ tài chính cấp phép;

- Được thành lập ít nhất 03 năm;

 

- Đã thực hiện ít nhất 02 hợp đồng thẩm định liên quan đến nội dung trên.

Chi tiết
 
CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TỔ CÔNG TÁC LIÊN QUÂN ĐẢM BẢO ANTT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Thứ 6, 08 Tháng 5 2020 15:27

 

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 8/5/2020, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ ra quân Tổ công tác liên quân để tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang, chốt chặn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020
Thứ 6, 24 Tháng 4 2020 14:34

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

1.1 Đối tượng, độ tuổi:

- Học sinh phổ thông (gồm những người đã tốt nghiệp các năm trước hoặc đang học lớp 12) không quá 20 tuổi, riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi tính đến năm dự thi, chưa kết hôn, chưa có con đẻ.

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng xét tuyển (tháng 3), không quy định độ tuổi.

Chi tiết
 
“Công an huyện Bắc Bình tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tá Lê Minh Hoàng giữ chức Phó Trưởng Công an huyện”
Thứ 5, 19 Tháng 3 2020 17:46

Hôm nay (19/3/2020), Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình tổ chức Lễ Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tá Lê Minh Hoàng, sinh năm 1972, quê quán ở huyện Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình, đồng chí Trung tá Lê Minh Hoàng giữ chức vụ Đội trưởng đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Đ/c Trung tá Lê Minh Hoàng phát biểu cảm tưởng
khi tiếp nhận nhiệm vụ mới Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình

Trong buổi lễ, đồng chí Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tá Lê Minh Hoàng giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình. Đồng thời, công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Vinh, Đội trưởng đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn Chợ Lầu; điều động đồng chí Trung tá Huỳnh Văn Đặng, Trưởng Công an thị trấn Chợ Lầu đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện tặng hoa chúc mừng

Đợt điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy lần này cho thấy sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Bắc Bình nhằm tăng cường tính xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong công tác đấu tranh tới cùng với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

 

Bão Vũ.

 

 

 

 

 
« Bắt đầuPrev12345678910NextCuối »