Thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức long trọng “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019
Thứ 5, 21 Tháng 11 2019 15:33

Hòa chung trong không khí cả nước đang tính cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hưởng ứng đợt thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 89 năm Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Ảnh: Văn nghệ chào mừng Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 17/11/2019, Thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc long trọng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đại tá Phạm Thật, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng cấp ủy, lãnh đạo, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Liêm.

Ảnh: Toàn cảnh Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với nhiều nội dung phong phú như: văn nghệ chào mừng; ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo đánh giá khái quát kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi để bàn giải pháp tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động đạt hiệu quả, thiết thực hơn nữa trong thời gian đến; phát động nhân dân ở cộng đồng dân cư hưởng ứng thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024,….

Ảnh: Đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu phát biểu ý

Tại buổi lễ các đại biểu thống nhất đánh giá, qua 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, nhân dân thôn Thuận Điền đã nâng cao tinh thần tự quản, đoàn kết, gắn bó, cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt 05 nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 03 tiêu chuẩn của gia đình văn hóa; qua đó đã góp phần xây dựng, thôn, xóm, xã nhà ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; hộ giàu và khá ngày càng tăng; hộ nghèo còn dưới 03%; số hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ gần 90% (539/602 hộ).

Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng được nâng lên. Nhân dân đã bàn, biểu quyết và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới; các công trình phúc lợi công cộng; thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, quy ước của thôn, bầu trưởng thôn; từ đó, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy và đem lại kết quả thiết thực; tình làng, nghĩa xóm được giữ vững, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ, thăm hỏi động viên nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, qua đó đã góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.

Ảnh: Đại tá Phạm Thật, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chào mừng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được cấp ủy, chính quyền và bà con quan tâm thực hiện; nhất là đăng ký xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 23 của Bộ Công an; xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”, “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”, “Quy nhân dân với an ninh, trật tự” đã tích cực góp phần hỗ trợ trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kết quả xét phân loại hàng năm của xã Hàm Liêm nói chung, trong đó có thôn Thuận Điền của chúng ta nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và được Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng.

Những kết quả trên đã góp phần to lớn tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðặc biệt, các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư có tác dụng thiết thực, tạo sự gắn kết, ngày càng đi vào cuộc sống, được bà con thôn Thuận Điền hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền xã Hàm Liêm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững xã đạt chuẩn Nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh trong những năm tới.

Ảnh: Đại tá Phạm Thật, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đại tá Phạm Thật, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Ban công tác mặt trận thôn cùng các ban, ngành đoành thể và bà con nhân dân thôn Thuận Điền đã nỗ lực phấm đấu đạt được những thành tích đáng trân trọng trong năm qua. Để các phong trào thi đua, cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực hơn; đồng chí đề nghị trong thời gian đến nữa cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục phát huy tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư; đoàn kết thật sự và rộng rãi để huy động sức dân, phát huy nguồn lực xây dựng thôn ngày càng phát triển; phấn đấu tăng hộ giàu, hộ khá, không còn hộ nghèo; xây dựng thôn, xóm và từng gia đình xanh - sạch - đẹp; không có tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, không có người vi phạm pháp luật, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn bình yên, xã hội an toàn.

Hai là, mỗi hộ gia đình tham gia thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm công dân, ý thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ; thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động; đặc biệt là Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố, cuộc vận động “Chung sức, xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ba là, tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao cảnh giác không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động; lên án, đấu tranh với các đối tượng có hành vi quá khích, manh động, tố giác kẻ cầm đầu xúi dục, kích động gây rối an ninh trật tự; các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn thôn.

Bốn là, phát huy vai trò chủ trì của Mặt trận trong việc huy động nhân dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng như góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Điều quan trọng nhất là xây dựng sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường ngày tại thôn, phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi, gia đình, dòng họ gương mẫu tiêu biểu để làm nòng cốt và lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương.

Nhân dịp Ngày hội, đồng chí Đại tá Phạm Thật, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng 20 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học; cùng với đó các ban, ngành của huyện Hàm Thuận Bắc, xã Hàm Liêm và các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho nhân dân thôn Thuận Điền./.

Thanh Long - PV05

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: