Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa phương
Thứ 3, 26 Tháng 11 2019 15:17

Tháng 12/2014, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07 của Bộ Công an gắn với triển khai thực hiện 6 nội dung, 4 mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch số 4070 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chỉ thị 07. Đến hết tháng 12/2014 có 10/10 Ban Chỉ đạo cấp huyện; Sở, ban ngành, đoàn thể và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý ban hành kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CT07

Nhằm đánh giá kết quả qua 05 năm triển khai thực hiện; sáng 26/11/2019, Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an vể “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” (giai đoạn 2014 - 2019). Tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban chỉ đạo 10 huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường các cấp; Công an các đơn vị, địa phương; cùng 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh và phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương dự và đưa tin.

Ảnh: Đ.c Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc CAT kiêm Phó TBTT.BCĐ phát biểu khai mạc

Thông qua Phóng sự chuyên đề (thay báo cáo trình bày tại Hội nghị) và các ý kiến phát biểu của đơn vị, địa phương đều khẳng định: Qua 05 năm thực hiện Kế hoạch số 4070/KH-BCĐ ngày 11/11/2014 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 đã đạt được một số kết quả quan trọng: Nội dung, hình thức của Phong trào được đổi mới, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức, người lao động tham gia. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự đã được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết, cùng phát triển với các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kết quả hàng năm có trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được công nhân đạt tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” phục vụ hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; tạo môi trường an ninh, an toàn thu hút các nguồn lực phát triển.

Ảnh: Đ.c Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát huy tốt cơ chế chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; vai trò trách nhiệm của Thường trực của Ban chỉ đạo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; đã huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động,… tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua các đợt cao điểm phát động quần chúng tấn công trấn áp các loại tội phạm và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”… gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng nòng cốt của phong trào và các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự tiếp tục được củng cố; công tác sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình “Tự quản, tự phòng” về an ninh trật tự được quan tâm hơn và một số mô hình “Tự phòng, tự quản đảm bảo an ninh trật tự” tiếp tục phát huy thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm củng cố nâng cao hoạt động của lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Đ.c Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện tập thể, cá nhân
đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Công an

Tại Hội nghị đã tặng Kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc (năm 2018, 2019) của Bộ Công an cho đại diện 94 cá nhân và tuyên dương, khen thưởng 58 tập thể và 41 cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại địa phương, giai đoạn 2014 - 2019.

Ảnh: Đ.c Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Công an tỉnh cho đại diện các tập thể
đạt thành tích qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ tỉnh đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số tồn tại cần nghiêm túc khắc phục và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm tập trung tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong những năm tiếp theo như sau:

Một là, Tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an sau khi Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07; hàng năm bổ sung và cụ thể hóa nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương; bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội.

Xác định việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Ảnh: Đ.c Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc trao Giấy khen của Công an tỉnh cho đại diện các tập thể
đạt thành tích qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an.

Hai là, Tập trung đổi mới nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động liên tịch giữa các cấp, các ngành với lực lượng Công an, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của mỗi bên liên tịch trong tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ công nhân viên, người lao động,… tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, phòng ngừa sai phạm xảy ra.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu kỹ đến mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái của các phần tử xấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của mạng internet, mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái cơ chế thị trường,…

Ba là, Gắn kết công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; cải cách thủ tục hành chính, an sinh xã hội,... góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bốn là, Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật nâng cao khả năng phòng ngừa xã hội, chủ động ngăn chặn kịp thời những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm gắn với công tác chỉ đạo sơ kết, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, củng cố nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và xây dựng mới mô hình trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố, nâng cao thế trận An ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân. Phấn đấu mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm ANTT; hàng năm có trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Năm là, Quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cốt cán; nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn cho lực lượng bảo vệ và lực lượng có liên quan làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm để động viên, duy trì phong trào./.

Xuân Việt - PV05

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: