Công ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né tổ chức lễ phát động xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và ra mắt tổ tự quản “4 không, 5 đảm bảo”
Thứ 5, 10 Tháng 10 2013 09:52

 

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Kế hoạch số 1570/KH-CAT-PV28 ngày 03/7/2013 của Công an tỉnh về xây dựng điểm doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT và Công văn số 2007/CAT-PV28 ngày 13/8/2013 của Giám đốc Công an tỉnh về việc đồng ý xây dựng điểm doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngày 27/9/2013 tại Công ty Cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn – Mũi Né đã tổ chức lễ phát động xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và ra mắt tổ tự quản “4 không, 5 đảm bảo”. Đến dự có đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị PV28, PA61, PA72, PA81, PX15, PC49, PC66, PC67, Công an TP. Phan Thiết, Công an phường Hàm Tiến, đài phát thanh truyền hình Bình Thuận, báo Bình Thuận và trưởng, phụ trách các bộ phận thuộc Công ty Cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né.

Nhằm tạo môi trường an toàn trong tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, công nhân viên, người lao động về trách nhiệm công dân trong công tác bảo đảm ANTT tại doanh nghiệp và củng cố mối quan hệ giữa doanh nghiệp với chính quyền các cấp, góp phần tạo dựng môi trường lành mạnh, ổn định giúp công ty nâng cao thương hiệu và phát triển bền vững hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và mối quan hệ mật thiết giữa công tác phong trào với nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp vận động cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt công tác chuyên môn, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT cơ quan.

Tại buổi lễ phát động và ra mắt mô hình, đại diện ban giám đốc Công ty đọc thông qua các văn bản về xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT. Ban chỉ đạo xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” của Công ty và thành viên nòng cốt mô hình tự quản ra mắt, hứa thực hiện các nội dung cam kết đã đăng ký; lãnh đạo Công an tỉnh cũng thông báo đến đại biểu, cán bộ công nhân viên thuộc Công ty về tình hình thế giới, khu vực, tình hình ANTT trong và ngoài nước đã và đang có những tác động ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT trên lĩnh vực du lịch; tình hình liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, vi phạm liên quan đến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn…. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công tác bảo đảm ANTT tại Công ty cũng như kịp thời phát hiện báo đơn vị chức năng, chính quyền địa phương phối hợp giải quyết. Thực hiện nghiêm túc 23 điều trong quy ước xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và thành viên nòng cốt của mô hình tự quản “4 không – 5 đảm bảo” làm tốt nhiệm vụ được giao theo quy chế đã đề ra./.

Nguyễn Văn Vinh  - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: