Diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân"
Thứ 5, 23 Tháng 10 2008 10:37

Nhân kỷ niệm 60 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; ngày 13/2/2008, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, nhằm triển khai rộng khắp cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lực lượng Công an xã.

 

Đến hết tháng 9/2008, đã có 90/96 đơn vị CAX toàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc tổ chức diễn đàn “CAX lắng nghe ý kiến nhân dân”. Thông qua các cuộc họp dân ở thôn và các chi hội đoàn thể đến hội nghị toàn thể cán bộ chủ chốt ở xã, đã có 44.307 người dự, tham gia 9504 ý kiến (753 ý kiến từ hội nghị cán bộ cốt cán ở xã, 8704 ý kiến đóng góp của nhân dân và 47 thư góp ý gửi trực tiếp cho cấp uỷ). Các ý kiến tham gia góp ý của cán bộ và nhân dân đều tập trung vào những vấn đề về xây dựng lực lượng CAND nói chung, CAX nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tổ chức,ý chí tiến công tội phạm, thái độ phục vụ nhân dân; từng bước nâng cao khả năng nắm bắt nghiệp vụ, pháp luật và công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tình hình ANTT ở cơ sở. CAX phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và phục vụ dân không điều kiện. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thông cảm với điều kiện hiện nay, CAX còn rất nhiều khó khăn, phương tiện làm việc còn thiếu, các chế độ chính sách còn nhiều bất cập, lực lượng thiếu và yếu trong khi đó, hoạt động của tội phạm lại không ngừng gia tăng tính phức tạp. Nhiều ý kiến nhân dân đề nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương phải quan tâm hơn nữa đến xây dựng CAX từ việc tuyển chọn con người đến trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ để CAX có điều kiện phục vụ nhân dân tốt hơn; có 253 ý kiến đề nghị phải tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho lực lượng CAX vì đây chính là yếu tố quyết định để xây dựng lực lượng CAX trong sạch, vững mạnh trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình cách mạng hiện nay.


Thông qua diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân" càng thể hiện rõ hơn sự quan tâm của cán bộ và nhân dân đối với Công an cơ sở, nhiều nơi hiện nay lực lượng còn yếu, thiếu, chính sách không phù hợp cần phải đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa; nhiều đ/c Công an xã đã đổ máu hoặc hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhưng chưa được giải quyết các chế độ chính sách theo qui định. Lực lượng CAX đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm với âm mưu và hoạt động của tội phạm, trong khi đó trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ còn thiếu, lực lượng yếu. Tuy nhiên,trong các hoạt động của mình, lực lượng CAX đã có rất nhiều cố gắng phát huy tốt vai trò trách nhiệm, ý chí tiến công tội phạm; đã trực tiếp giải quyết trên 75% số vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở, phối hợp với các lực lượng góp phần bảo đảm sự ổn định tình hình ANCT và TTATXH ở địa phương. Từ khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng CAX đã có những chuyển biến rõ rệt trong rèn luyện, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, khắc phục kịp thời những yếu kém trì trệ trong việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của công dân, những hiện tượng tiêu cực giảm so với trước, 6 tháng đầu năm 2008 có 7 trường hợp CAX được các cấp biểu dương khen thưởng về tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý chí tiến công tội phạm vì nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến nhân dân phản ánh việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác dạy ở một số CAX chưa tốt, còn có tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, chưa kính trọng, lễ phép đối với nhân dân, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, vi phạm qui trình công tác, thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao (CAX Đức Chính, Hàm Chính), có trường hợp còn hơi men khi thi hành nhiệm vụ, đã có những lời nói thiếu tế nhị gây ấn tượng không tốt trong nhân dân.
Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” đã giúp cho lực lượng toàn tỉnh nhiều bài học quí để tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” nhằm xây dựng lực lượng CAX vững mạnh, thật sự là của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ./.

Nguyễn Văn Dưỡng-PX28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: