Quản lý các đối tượng án treo và cải tạo không giam giữ: Còn nhiều buông lỏng
Thứ 2, 16 Tháng 8 2010 16:38

     BT- Theo thống kê, đến tháng 7/2010 toàn tỉnh có 927 đối tượng bị kết án tù nhưng được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ. Các đối tượng trên được chính quyền địa phương phối hợp với tòa án, Viện kiểm sát nhân dân các cấp rà soát, kiểm kê, phân loại, vào sổ theo dõi và quản lý đối tượng… Tuy nhiên, do công tác quản lý của một số địa phương lâu nay chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa nắm cụ thể danh sách di biến động của đối tượng thuộc diện quản lý, quản lý đối tượng chưa chặt chẽ, thường xuyên, do vậy việc quản lý trong những năm qua còn nhiều buông lỏng, bất cập.

Các phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh đang chăm sóc rau xanh

     Theo trình tự, việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ phải được chấp hành nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị định 60, 61/NĐ - CP của Chính phủ. Theo đó, Tòa án nhân dân ban hành các quyết định và mở sổ theo dõi việc chấp hành án của các loại hình phạt trên và tống đạt trực tiếp cho người bị kết án, đồng thời gửi cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị án cư trú hoặc làm việc để lập hồ sơ theo dõi giáo dục, giám sát, cải tạo đối với người bị kết án. Qua đó, tạo điều kiện cho đối tượng được làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mình trong môi trường xã hội bình thường. Đây là biện pháp vừa thể hiện được tính nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội, vừa nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, qua khảo sát mới đây của cơ quan chức năng cho thấy, công tác quản lý, theo dõi, giáo dục người bị phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ của chính quyền cấp xã chưa được chú trọng, thiếu sự  kiểm tra, giám sát. Có địa phương không có quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối tượng, không hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ đề nghị tòa án xét giảm thời gian thử thách khi đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua chưa có bị án nào được rút ngắn thời gian thử thách và cũng không có bị án nào được miễn chấp hành hoặc giảm mức hình phạt cải tạo không giam giữ. Việc lập sổ sách, hồ sơ của UBND một số xã thực hiện chưa tốt, có địa phương không mở sổ theo dõi người được hưởng án treo, không yêu cầu bị án làm bản tự kiểm điểm về quá trình tự cải tạo, phấn đấu khi họ đã chấp hành 1/2 thời gian hoặc đã chấp hành xong thời gian thử thách. Công tác đánh giá nhận xét hàng tháng, quý về tình hình tự phấn đấu, cải tạo của bị án chưa được thường xuyên, không yêu cầu gia đình của bị án là vị thành niên làm bản cam kết. Định kỳ hàng quý cán bộ được phân công giám sát, quản lý giáo dục người được hưởng án treo không báo cáo với Chủ tịch UBND cấp xã về tình hình chấp hành án của bị án.

     Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa tòa án và chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gia đình có người bị kết án trong việc giám sát, giáo dục chưa được thường xuyên. Một số Tòa án nhân dân cấp huyện không giao quyết định thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và trích lục bản án cho UBND cấp xã nơi bị án cư trú. Ngược lại, một số UBND cấp xã không thông báo kịp thời cho tòa án biết việc đối tượng hưởng án treo bỏ địa phương đi nơi khác làm ăn, để tòa án chuyển giao cho cơ quan, tổ chức nơi bị án chuyển đến tiếp tục giám sát, giáo dục. Trong thực tế có trường hợp phạm tội khi bị bắt mới phát hiện là đối tượng được hưởng án treo và đang trong thời gian thử thách hoặc là bị án chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ…
                                                                                                
(Theo Bình Thuận Online)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: