Tìm hiểu về điều kiện đương nhiên xóa án tích
Thứ 2, 07 Tháng 6 2010 22:25

Xoá án tích là một chế định hình sự được quy định trong Pháp luật hình sự, thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự của Nhà nước ta, nhằm khuyến khích những người bị kết án phạt tù chấp hành nghiêm chỉnh bản án và cải tạo tốt để hoà nhập cộng đồng, trở thành người công dân có ích cho xã hội.

 
Xóa án tích là việc thừa nhận người có án tích không còn mang án tích nữa. Xoá án tích là một chế định hình sự được quy định trong Pháp luật hình sự, thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự của Nhà nước ta, nhằm khuyến khích những người bị kết án phạt tù chấp hành nghiêm chỉnh bản án và cải tạo tốt để hoà nhập cộng đồng, trở thành người công dân có ích cho xã hội.
 
 
Người được xoá án tích được toà án cấp giấy chứng nhận, hoặc quyết định và coi như chưa bị kết án. Sau khi được xoá án tích mà phạm tội mới thì không được căn cứ vào bản án trước đó để xác định tái phạm. 
 
Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến trường hợp đương nhiên xoá án tích.
 
Theo quy định tại điều 64 Bộ luật hình sự, thì những người được đương nhiên xoá án tích gồm: Người được miễn hình phạt; Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XXIV (Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
 
- Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo.
 
- Ba năm trong trường hợp hình phạt tù đến ba năm.
 
- Năm năm trong trường hợp hình phạt tù từ trên ba năm đến mười năm.
 
- Bảy năm trong trường hợp hình phạt tù từ trên mười lăm năm.
 
Khi đã đủ điều kiện để được xoá án tích đã nêu ở trên, thì người bị kết án đương nhiên được xoá án tích (tức là coi như chưa phạm tội). Toà án không phải cấp giấy chứng nhận cho tất cả những người được đương nhiên xoá án tích mà chỉ cấp giấy chứng nhận khi những người được đương nhiên xoá án tích có đơn yêu cầu.
 
Người muốn được cấp giấy chứng nhận xoá án tích phải nộp đơn tại Toà án sơ thẩm đã xét xử vụ án mà mình là người bị kết án. Nếu Toà án đó đã giải thể thì nộp đơn tại Toà án nhân dân cấp tỉnh.
 
Kèm theo đơn người muốn được cấp giấy chứng nhận xoá án tích phải có các giấy tờ gồm:
 
- Giấy chứng nhận của Công an cấp huyện về việc người xin cấp giấy chứng nhận xoá án tích không phạm tội mới trong thời gian mà Pháp luật quy định để được xoá án tích.
 
- Trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù thì tùy từng trường hợp phải có giấy trả tự do sau khi hết hạn tù; giấy chứng nhận của Công an cấp huyện hoặc cơ quan, đơn vị nơi người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ; quyết định của toà án giảm chấp hành hình phạt.
 
Nếu người bị kết án còn bị áp dụng hình phạt bổ sung, tùy từng trường hợp còn phải có các giấy tờ như: giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi người bị kết án chấp hành xong hình phạt quản chế hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú, biên lai nộp tiền phạt...
 
- Nếu bản án có quyết định bồi thường, thì người bị kết án phải nộp những giấy tờ chứng minh đã bồi thường xong.
 
- Biên lai nộp án phí.
 
Hiện nay có một số người tuy đã đủ điều kiện đương nhiên xoá án tích, nhưng khi làm thủ tục xác nhận lý lịch tư pháp, hoặc tham gia hoạt động ở một số lĩnh vực cần phải được xác nhận lý lịch tư pháp còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn.
 
Vì vậy, cần phải chú ý những vấn đề được đề cập trong bài viết này để tự mình thực hiện những thủ tục cần thiết đảm bảo được cấp giấy chứng nhận đương nhiên xoá án tích.
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: